Опис структури братства

ОПИС СТРУКТУРИ БРАТСТВА

Вищим органом Братства є Загальні збори представників церков, що проводяться - 2 рази в рік. Для рішення всіх поточних питань вибрана Рада Братства в складі 21 брата, кожний з яких несе відповідальне служіння у своїй церкві. Рада Братства має свої регулярні зустрічі. На чолі Ради Братства вибраний керівник Ради або Президент Братства.

            По мірі росту Братства й збільшення чисельності громад і членів церкви в Братстві - у Братстві зараз налічується більше 120 громад і близько 9.500 членів - прийнята регіональна структура Братства. Утворено наступні регіони: Донецький, Луганський, Південно-Східний (Дніпропетровська та Запорізька області), Південний (Одеська область), Західний (Ровенська, Волинська, Тернопільська та Львівська області), Житомирський (Житомирська, Вінницька та Хмельницька області), Харківський (Харківська та Сумська області), Центральний(Київська, Полтавська та Черкаська області).

Кожний з регіонів представлений у Раді Братства 2-мя служителями. Крім представників регіонів у Раду Братства входить Президент Братства, скарбник і роз'їзний благовісник Братства.

Братство має наступні навчальні заклади: Київську Богословську семінарію, Одеський Біблійний інститут, біблійна школа в Харкові.        Братство є співзасновником Донецького Християнського Університету, Громадської організації (Української редакції) Транс-Світового Радіо, УХРТ (Українського Радіо й телебачення), Асоціації «Духовне відродження».

При Братстві зареєстрований ряд місій, у тому числі Християнська благодійна місія «Табея», Християнська місія медичних працівників «Апостол Лука» (Київ), місія «Дорога до серця» (Харцизьк), Південно-Західна християнська місія милосердя й добродійності «Логос» (Одеса), Дніпропетровська християнська місія благовістя, милосердя й добродійності «Слово Порятунку».

            Братство видає свій духовно-повчальний журнал «Дорога, Правда та Життя».

            Братство бере участь у роботі Українського Біблійного Товариства та Ради Євангельських Протестантських Церков України. Представники Братства також беруть участь у консультаційних зустрічах представників різних християнських організацій з метою захисту волі совісті й волі віросповідання в нашій країні на законодавчому рівні.

 

Контактна інформація:

  • Поштова адреса: 03148, Україна, Київ, вул.Пухова 2-4.
  • Телефон/факс офісу: 407-25-66
  • Більше докладна інформація на сайті Братства: www.bibcm.org